នាំចេញរថយន្តចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់រយៈពេលជាង,,en,ឆ្នាំ,,en 20 Years

ការ​ទិញ​ការ​លក់​ដេញថ្លៃ

Auction Buying

posted by នៅ​ថ្ងៃទី 16, 2012

យើង​បច្ចុប្បន្ន​បញ្ជូន​បុគ្គលិក​ទៅ​ដេញថ្លៃ 40 ការ​ដេញ​ថ្លៃ​ក្នុង​មួយ​ស​ប្តា​ហ៍​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស. យើង​បាន​កំណត់​គោល​ដៅ​ដេញ​ថ្លៃ​ធំ​ជាង​គេ​បំផុត​នោះ​ទេ​តែ​អាច​ផ្តល់​ជូន​ការ​ចូល​រួម​ដេញ​ថ្លៃ​ភាគ​ហ៊ុន​របស់​យើង​ដើម្បី​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក. យើង​អាច​បើក ...

អាន​បន្ថែម

វិភាគ​ទីផ្សារ

Market Analysis

posted by នៅ​ថ្ងៃទី 16, 2012

យើង​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នៃ​ការ​លក់​ការ​ដេញថ្លៃ​ពី​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ដ៏​សំខាន់​ទាំង​អស់​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​និង​អាច​ជូន​ដំណឹង​ដល់​អតិថិជន​របស់​យើង​ជាមុន​នៃ​លំនាំ​ណា​មួយ​ដែល​អាច​មាន​ប្រយោជន៍​ទៅ​នឹង​គោល​នយោបាយ​លទ្ធកម្ម​ភាគ​ហ៊ុន​របស់​ពួក​គេ. យើង ...

អាន​បន្ថែម

ប​ណ្តា​ញ​ចក្រភព​អង់គ្លេស

UK Network

posted by នៅ​ថ្ងៃទី 16, 2012

យើង​ទិញ​ពី​ផ្ទះ​ទាំង​អស់​ដ៏​ធំ​ដេញ​ថ្លៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​នៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស,ស្កុ​ត​ឡេ​ន,វេល​ស៍​និង​អៀរឡង់​ខាងជើង. បច្ចុប្បន្ន​យើង​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​ដំណើរការ​ជាង 20 ក្រុម​ដេញ​ថ្លៃ​ជាមួយ 95 តំបន់​បណ្ដាញ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​អង់គ្លេស, ...

អាន​បន្ថែម

ការព្យាករណ៍​តម្លៃ

Cost Forecasting

posted by នៅ​ថ្ងៃទី 16, 2012

ដោយ​ប្រើ​ប្រាំបី​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​លក់​រថយន្ត​ទិ​​ន្នន័យ​ដែល​យើង​អាច​ទ​ស្ស​ន៍​ទាយ​តម្លៃ​នា​ពេល​អនាគត​សម្រាប់​រថយន្ត​ទាំង​អស់​និង​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ការ​កំណត់ពេលវេលា​ត្រឹមត្រូវ​ទៅ​នៅ​ពេល​ដែល​ភាគ​ហ៊ុន​នឹង​កើន​ឡើង​ដល់​តម្លៃ​ដែល​អាច​សម្រេច​បាន​សម្រាប់​ទីផ្សារ​របស់​អ្នក. យើង​អាច ...

អាន​បន្ថែម

ប្រកាស​ថ្មី

ការ​ទិញ​ការ​លក់​ដេញថ្លៃ

Auction Buying

យើង​បច្ចុប្បន្ន​បញ្ជូន​បុគ្គលិក​ទៅ​ដេញថ្លៃ 40 ការ​ដេញ​ថ្លៃ​ក្នុង​មួយ​ស​ប្តា​ហ៍​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស. យើង​បាន​កំណត់​គោល​ដៅ​ដេញ​ថ្លៃ​ធំ​ជាង​គេ​បំផុត​នោះ​ទេ​តែ​អាច​ផ្តល់​ជូន​ការ​ចូល​រួម​ដេញ​ថ្លៃ​ភាគ​ហ៊ុន​របស់​យើង​ដើម្បី​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក. យើង​អាច​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​ដំណើរការ​ទៅ​កាន់ stocklists ដេញថ្លៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ទាំង​អស់​និង​ភក្ដិ​ផ្ទាល់​ដេញ​ថ្លៃ​លើ​ប​ណ្តា​ញ​នៅ​លើ​សុទ្ធ. យើង​អាច​ប្រមូល​បាន​លក់​តម្លៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ដើម្បី​ជួយ​អតិថិជន​របស់​យើង​បង្រួម​ការ​យុទ្ធ​សា​ស្រ្ត​កំណត់​តម្លៃ​របស់​ពួក​គេ​សម្រាប់​ម៉ូដែល​ដែល​ចង់. យើង​ធ្វើការ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​ផ្ទះ​ដេញថ្លៃ​ក្នុង​នាម​របស់​អ្នក. សូម​ទាក់ទង​មក​យើងខ្ញុំ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​សេវា aftersales ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ដូច​ជា​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន, ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​និង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​នាំ​ចេញ​មុន​និង​វិ​ញ្ញា​បន​ប័ត្រ.

Auckland car importsNew Zealand car imports

Hide me
ចូលរួម​ជាមួយ​យើង​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​តម្លៃ​ដោយ​សេរី​និង​ចម្លើយ​ទៅ​នឹង​សំណួរ​នាំ​ចេញ​ទាំង​អស់
ជា​វ​ប្រចាំ​ទៅ​បញ្ជី​សំបុត្រ​រួម​របស់​យើង
Show me