Mengeksport Kereta UK Untuk Lebih,,en,Tahun,,en 20 Years

Dasar Privasi

www.Motorimports.co.uk komited untuk melindungi dan menghormati privasi anda.

Dasar ini (bersama-sama dengan terma-terma penggunaan kami dan mana-mana dokumen lain yang disebut di atasnya) menetapkan asas di mana apa-apa data peribadi yang kami kumpul daripada anda, atau yang anda berikan kepada kami, akan diproses oleh kami. Sila baca dengan teliti untuk memahami pandangan dan amalan kami mengenai data peribadi anda dan bagaimana kita akan menganggap ia. Kami menyimpan maklumat asas tertentu apabila anda melawat laman web kami dan mengiktiraf kepentingan menjaga maklumat yang selamat dan membiarkan anda tahu apa yang kita akan lakukan dengan ia.

Bagi maksud Akta Perlindungan Data 1998 (Akta), pengawal data adalah www.motorimports.co.uk

Dasar ini hanya terpakai untuk laman web kami. Jika anda meninggalkan laman web kami melalui pautan atau selainnya, anda akan tertakluk kepada dasar yang pembekal laman web. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas polisi itu atau syarat-syarat laman web dan anda perlu menyemak dasar mereka sebelum terus melayari laman web ini.

Maklumat yang mungkin kami dapati daripada anda

Kami mungkin mengumpul dan memproses data berikut mengenai anda:

 • Maklumat yang anda berikan dengan mengisi borang di laman web kami www.motorimports.co.uk (laman web kami). Ini termasuk maklumat yang diberikan pada masa mendaftar untuk menggunakan laman web kami, melanggan perkhidmatan kami atau meminta perkhidmatan selanjutnya. Kami juga mungkin meminta daripada anda maklumat apabila anda melaporkan masalah dengan laman web kami.
 • Jika anda menghubungi kami, kami mungkin menyimpan rekod surat-menyurat yang.
 • Kami juga mungkin meminta anda untuk melengkapkan kaji selidik yang kita gunakan untuk tujuan penyelidikan, walaupun anda tidak perlu untuk bertindak balas kepada mereka.
 • Butiran lawatan anda ke laman web kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada, data trafik, data lokasi, weblog, sistem operasi, penggunaan pelayar dan komunikasi data lain, sama ada ini diperlukan untuk tujuan bil kita sendiri atau sebaliknya dan sumber-sumber yang anda akses.

Alamat IP dan cookies

Kami mungkin mengumpul maklumat mengenai komputer anda, termasuk di mana terdapat alamat IP anda, sistem operasi dan jenis pelayar, untuk pentadbiran sistem dan melaporkan maklumat agregat untuk pengiklan. Ini adalah data statistik mengenai pengguna kami’ melayari tindakan dan corak, dan tidak mengenal pasti mana-mana individu dan kami tidak akan mengumpul maklumat peribadi dengan cara ini.

Kita boleh mendapatkan maklumat mengenai penggunaan internet am anda dengan menggunakan fail cookie yang disimpan di dalam pemacu keras komputer anda. Cookies mengandungi maklumat yang dipindahkan ke

pemacu keras komputer anda. Mereka membantu kami memperbaiki laman web kami dan untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik dan lebih peribadi. Mereka membolehkan kita:

 • Untuk menganggarkan saiz penonton kami dan corak penggunaan.
 • Untuk menyimpan maklumat tentang pilihan anda, dan sebagainya membolehkan kita untuk menyesuaikan laman web kami mengikut kepentingan individu anda.
 • Untuk mempercepatkan carian anda.
 • Untuk mengenali anda apabila anda kembali ke laman web kami.

Anda boleh menolak untuk menerima cookies dengan mengaktifkan tetapan pada pelayar anda yang membolehkan anda untuk menolak penetapan cookies. Walau bagaimanapun, jika anda memilih tetapan ini, anda mungkin tidak dapat mengakses bahagian-bahagian tertentu laman web kami. Melainkan jika anda telah diselaraskan tetapan pelayar anda supaya ia akan menolak cookies, sistem kami akan mengeluarkan cookies apabila anda log masuk ke laman web kami.

Di mana kita menyimpan data peribadi anda

Data yang kami kumpul daripada anda boleh dipindahkan ke, dan disimpan di, destinasi di luar Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”). Ia juga boleh diproses oleh kakitangan operasi di luar EEA yang bekerja untuk kita atau untuk salah satu daripada pembekal-pembekal kita. Kakitangan itu mungkin terlibat dalam, antara lain, memenuhi pesanan anda, pemprosesan butiran pembayaran anda dan penyediaan perkhidmatan sokongan. Dengan menghantar data peribadi anda, anda bersetuju untuk pemindahan, menyimpan atau memproses. Kami akan mengambil segala langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dianggap selamat dan selaras dengan dasar privasi ini.

Semua maklumat yang anda berikan kepada kami disimpan pada pelayan kami yang selamat. Mana-mana transaksi pembayaran akan disulitkan. Di mana kami telah memberikan anda (atau di mana anda telah memilih) kata laluan yang membolehkan anda mengakses bahagian-bahagian tertentu laman web kami, anda bertanggungjawab untuk menyimpan kata laluan ini sulit. Kami meminta anda tidak berkongsi kata laluan dengan sesiapa sahaja.

Malangnya, penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya menjamin. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda dihantar ke laman web kami; sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri. Setelah kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur ketat dan ciri-ciri keselamatan untuk cuba menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Menggunakan diperbuat daripada maklumat

Kami menggunakan maklumat mengenai anda dengan cara yang berikut:

Untuk memastikan bahawa kandungan dari laman web kami dipersembahkan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk komputer anda.

 

 • Untuk menyediakan anda dengan maklumat, produk atau perkhidmatan yang anda meminta daripada kami atau yang kami rasa mungkin menarik minat anda, di mana anda telah bersetuju untuk dihubungi untuk tujuan tersebut.
 • Untuk menjalankan tanggungjawab kami yang timbul daripada apa-apa kontrak yang dimeterai antara anda dan kami.
 • Untuk membolehkan anda untuk mengambil bahagian dalam ciri-ciri interaktif perkhidmatan kami, apabila anda memilih untuk berbuat demikian.
 • Untuk memberitahu anda mengenai perubahan kepada perkhidmatan kami.

Kami juga mungkin menggunakan data anda, atau membenarkan pihak ketiga yang dipilih untuk menggunakan data anda, untuk menyediakan anda dengan maklumat tentang barangan dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda dan kami atau mereka boleh menghubungi anda tentang ini dengan [pos atau telefon].

Jika anda tidak mahu kami menggunakan data anda dengan cara ini, atau lulus butiran anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran, sila tandakan petak yang berkenaan terletak di borang di mana kita mengumpul data anda.

Pendedahan maklumat anda

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga:

 • Sekiranya kita menjual atau membeli apa-apa perniagaan atau aset, di mana kita boleh mendedahkan data peribadi anda kepada penjual atau pembeli bakal perniagaan atau aset itu.
 • Jika kita berada di bawah kewajipan untuk mendedahkan atau berkongsi data peribadi anda untuk mematuhi apa-apa obligasi undang-undang, pelanggan-pelanggan kami, atau lain-lain. Ini termasuk pertukaran maklumat dengan syarikat-syarikat dan organisasi lain untuk tujuan perlindungan penipuan dan pengurangan risiko kredit.

Hak-hak anda

Anda mempunyai hak untuk meminta kami tidak memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran. Kami biasanya akan memberitahu anda (sebelum mengumpul data anda) jika kita ingin menggunakan data anda untuk apa-apa maksud atau jika kita berhasrat untuk mendedahkan maklumat anda kepada mana-mana pihak ketiga bagi apa-apa maksud. Anda boleh menggunakan hak anda untuk mengelakkan pemprosesan itu dengan memeriksa peti tertentu dalam bentuk yang kita gunakan untuk mengumpul data anda. Anda juga boleh menggunakan hak pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di info@motorimports.co.uk

Laman web kami boleh, dari semasa ke semasa, mengandungi pautan ke dan dari laman web rangkaian rakan kongsi kami, pengiklan dan sekutu. Jika anda mengikuti pautan kepada mana-mana laman web ini, sila ambil perhatian bahawa laman web ini mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kita tidak menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti untuk polisi-polisi ini. Sila semak dasar-dasar sebelum anda menyerahkan sebarang data peribadi kepada laman web ini.

Akses kepada maklumat

Akta ini memberi anda hak untuk mengakses maklumat mengenai anda. Hak akses anda boleh dilaksanakan mengikut Akta. Sebarang permintaan akses mungkin tertakluk kepada yuran sebanyak £ 10 untuk menampung kos kami dalam menyediakan anda dengan butir-butir maklumat yang kami simpan tentang anda.

Perubahan kepada dasar privasi kami

Apa-apa perubahan yang mungkin kami buat kepada dasar privasi kami pada masa akan datang akan dipaparkan di laman ini dan, di mana sesuai, dimaklumkan kepada anda melalui e-mel. Walau bagaimanapun, kami nasihatkan anda menyemak halaman ini secara berkala untuk memastikan up to date dengan apa-apa perubahan yang perlu.

Hubungi

Soalan, komen dan pertanyaan mengenai dasar privasi ini adalah dialu-alukan dan hendaklah dialamatkan kepada info@motorimports.co.uk.

Hide me
Sertai kami untuk Maklumat Harga Percuma dan jawapan kepada semua soalan eksport
Melanggan mailing list kami
Show me