នាំចេញរថយន្តចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់រយៈពេលជាង,,en,ឆ្នាំ,,en 20 Years

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គេហទំព័រ​របស់

សូម​អាន​ពាក្យ​ទាំង​នេះ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​មុន​ពេល​អ្នក​ចាប់​ផ្តើ​ម​ក្នុង​ការ​ប្រើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ. ដោយ​ប្រើ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង, អ្នក​បាន​បង្ហាញ​ថា​អ្នក​ទទួល​យក​ពាក្យ​ទាំង​នេះ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​និង​ថា​អ្នក​យល់​ព្រម​គោរព​តាម​ពួក​គេ. ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​យល់ព្រម​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទាំង​នេះ, សូម​បញ្ឈប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង.

ការ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ព័ត៌មាន Posted & ការ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ

ស​មា​្ភា​រៈ​ដែល​មាន​នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ​របស់​ពួក​យើង​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​សម្រាប់​គោល​បំណង​ព័ត៌មាន​ទូទៅ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​និង​មិន​បាន​អះអាង​ក្លាយ​​​ឬ​ជា​ដំបូន្មាន​ដែល​មាន​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ផ្នែក​ច្បាប់​ឬ​ផ្សេង​ទៀត​និង​មិន​ត្រូវ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ការ​ដូច.

យើង​មិន​ទទួល​យក​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​បាត់​បង់​ដែល​អាច​កើត​ឡើង​ពី​ការ​ចូល​ដំណើរការ​ឬ​ការ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ព័ត៌មាន​នៅ​លើ​វែ​ប​សាយ​ត៍​នេះ​និង​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ទៅតាម​បាន​អនុញ្ញាត​ដោយ​ច្បាប់​អង់គ្លេស​ណា​ផ្សេងទៀត, យើង​រួចផុត​ពី​ការទទួលខុសត្រូវ​ទាំងអស់​ចំពោះ​ការបាត់បង់​ឬ​ការខូចខាត​ដោយ​ផ្ទាល់​ឬ​ដោយ​ប្រយោល​ដែល​កើតឡើង​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​វែ​ប​សាយ​ត៍​នេះ.

 

ព​ត៌​មាន​អំពី​យើង

www.motorimports.co.uk គឺ​ជា​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​ដំណើរការ​ដោយ MotorImports លីមីត​ធី​ត​មួយ(“យើង”); យើង​ជា​ក្រុមហ៊ុន​លីមីត​ធី​ត​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​និង​វេល​ស៍​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​លេខ​ចុះ​ឈ្មោះ 8644327.

ការ​ចូល​ដំណើរការ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​របស់​យើង

ការ​ចូល​ដំណើរការ​ទៅ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​នៅ​លើ​មូលដ្ឋាន​ជា​ប​ណ្តោះ​អាសន្ន, ហើយ​យើង​សូម​រក្សាសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ដក​ឬ​ការ​កែប្រែ​សេវា​យើង​ផ្តល់​នៅ​លើ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង​ដោយ​គ្មាន​សេចក្តី​ជូនដំណឹង (សូម​មើល​ខាង​ក្រោម). យើង​នឹង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ប្រសិន​បើ​មាន​មូលហេតុ​ណាមួយ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង​គឺ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​នៅ​ពេល​ណា​មួយ​ឬ​សម្រាប់​រយៈពេល​ណាមួយ.

សិទ្ធិ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

យើង​ជា​ម្ចាស់​ឬ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ទាំងអស់​សិទ្ធិ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​នៅ​ក្នុង​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង, ហើយ​នៅ​ក្នុង​សម្ភារៈ​ដែល​បាន​បោះ​ពុ​ម្ភ​ផ្សាយ​នៅ​លើ​វា. ការងារ​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដោយ​ច្បាប់​រក្សាសិទ្ធិ​និង​សន្ធិ​សញ្ញា​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក. សិទ្ធិ​ទាំង​អស់​បែប​នេះ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក.

អ្នក​អាច​បោះពុម្ព​បាន​បិទ​ច្បាប់​ចម្លង​មួយ, ហើយ​អាច​ទាញ​យក​ទាញ​យក, នៃ​ទំព័រ​ណាមួយ(s បាន) ពី​តំបន់​បណ្ដាញ​របស់​ពួក​យើង​សម្រាប់​ជា​ឯកសារ​យោង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ហើយ​អ្នក​អាច​គូរ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពី​អ្នក​ដទៃ​នៅ​ក្នុង​អង្គការ​របស់​អ្នក​ទៅ​ជា​សម្ភារៈ​បាន​បង្ហោះ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​យើង.

អ្នក​មិន​ត្រូវ​កែប្រែ​ក្រដាស​ឬ​ឌីជីថល​ច្បាប់​ចម្លង​នៃ​ស​មា​្ភា​រៈ​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​បាន​បោះពុម្ព​បិទ​ឬ​ទាញ​យក​តាម​របៀប​ណា, ហើយ​អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​គំនូរ​ណា​មួយ, រូបថត, លំដាប់​វីដេអូ​ឬ​សំឡេង​ណា​មួយ​ឬ​ក្រាហ្វិក​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​អត្ថបទ​ណា​មួយ​ជាមួយ.

ស្ថានភាព​របស់​យើង (ហើយ​ថា​ការ​រួម​ចំនែក​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ណាមួយ) ក្នុង​នាម​ជា​អ្នកនិពន្ធ​នៃ​សម្ភារៈ​នៅ​លើ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង​ត្រូវ​តែ​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់.

អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ស​មា​្ភា​រៈ​ណា​មួយ​នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ​របស់​ពួក​យើង​សម្រាប់​គោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្ម​ដោយ​គ្មាន​ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ដើម្បី​ធ្វើ​ដូច្នេះ​បាន​ពី​យើង​ឬ​លិខិតអនុញ្ញាត​របស់​យើង.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បោះពុម្ព​ចេញ, ចម្លង​ឬ​ទាញ​យក​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គេហទំព័រ​របស់​យើង​ណា​មួយ​នៅ​ក្នុង​ការ​រំលោភ​បំពាន​នៃ​ពាក្យ​ទាំង​នេះ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់, សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ប្រើ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង​នឹង​ឈប់​ភ្លាម​ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​តែ, នៅ​ក្នុង​ជម្រើស​របស់​យើង, ត្រឡប់​ឬ​បំផ្លាញ​ច្បាប់​ចម្លង​ណា​មួយ​នៃ​ស​មា​្ភា​រៈ​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ.

តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​របស់​យើង​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ឱ្យ​បាន​ទៀងទាត់

យើង​មាន​បំណង​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់​សម័យ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង​ជា​ទៀងទាត់, ហើយ​អាច​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​មាតិកា​នៅ​ពេល​ណា​មួយ​នោះ. ក្នុងករណី​ដែល​មាន​តម្រូវការ, យើង​អាច​ផ្អាក​ការ​ចូល​ដំណើរការ​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​របស់​យើង, ឬ​បិទ​វា​ជា​រៀង​រហូត. ណា​មួយ​នៃ​សម្ភារៈ​នៅ​លើ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង​អាច​នឹង​ចេញ​ពី​កាល​បរិច្ឆេទ​នៅ​ពេល​វេលា​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​ណា​មួយ, ហើយ​យើង​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​កាតព្វកិច្ច​នោះ​ទេ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​សម្ភារៈ​ដូច.

ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​យើង

សម្ភារៈ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​គ្មាន​ការ​ធានា​ណា​មួយ, លក្ខខណ្ឌ​ឬ​ការ​ធានា​ជា​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​របស់​ខ្លួន. ដើម្បី​វិសាលភាព​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ដោយ​ច្បាប់, យើង, ហើយ​ភាគី​ទីបី​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ពួក​យើង​សូម​ដក​ជាក់ច្បាស់:

  • លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់, ធានា​និង​ពាក្យ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​លក្ខន្តិកៈ, ច្បាប់​ទូទៅ​ឬ​ច្បាប់​នៃ​សមធម៌.
  • ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ណា​មួយ​សម្រាប់​ការ​ណា​មួយ​ដោយ​ផ្ទាល់, ការ​ខាត​បង់​ដោយ​ប្រយោល​ឬ​មិន​ចំពោះ​ឬ​ការខូចខាត​ដែល​កើតឡើង​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ណា​មួយ​នៅ​ក្នុង​ការ​តភ្ជាប់​ជាមួយ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង​ឬ​នៅ​ក្នុង​ការ​តភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់, អសមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើ, ឬ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង, គេហទំព័រ​ណា​មួយ​ដែល​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​វា​ហើយ​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចុះផ្សាយ​នៅ​លើ​វា, រួម​ទាំង, មិនកំណត់​ត្រឹម​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ណា​មួយ​សម្រាប់:
  • ការ​បាត់​បង់​នៃ​ប្រាក់​ចំណូល​ឬ​ប្រាក់​ចំណូល;
  • ការ​បាត់​បង់​នៃ​អាជីវកម្ម;
  • ការ​ខាត​បង់​ប្រាក់​ចំណេញ​ឬ​កិច្ច​សន្យា;
  • ការ​បាត់​បង់​នៃ​ការ​រំពឹង​ទុក​សន្សំ;
  • ការ​បាត់​បង់​ទិន្នន័យ;
  • ការ​បាត់​បង់​ដែល​មាន​គោលបំណង​ល្អ;
  • ពេល​ការគ្រប់គ្រង​ឬ​ការិយាល័យ​ចំណាយ; និង

ចំពោះ​ការបាត់បង់​ឬ​ខូចខាត​ផ្សេង​ទៀត​នៃ​ប្រភេទ​ណាមួយ​ឡើយ, ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក្រោក​ឡើង​ហើយ​ថា​តើ​ប​ណ្តា​ល​មកពី​កំហុស​រដ្ឋប្បវេណី (រួម​ទាំង​ការ​ធ្វេសប្រហែស), រំលោភ​កិច្ច​សន្យា​ឬ​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ, បើ​ទោះ​បី​ជា​គិតទុកជាមុន, ផ្តល់​ថា​ស្ថានភាព​នេះ​មិន​ត្រូវ​ការពារ​ការ​ទាម​ទារ​សំណង​ចំពោះ​ការបាត់បង់​ឬ​ការខូចខាត​ជាក់ស្តែង​របស់​អ្នក

ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ឬ​ពាក្យ​ប​ណ្តឹ​ង​ណា​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​សម្រាប់​ការ​ខាត​បង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដោយ​ផ្ទាល់​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ដោយ​ណា​មួយ​នៃ​ប្រភេទ​ដែល​បាន​កំណត់​ខាង​លើ​ចេញ.

 

នេះ​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​យើង​ចំពោះ​ការ​ស្លាប់​ឬ​ការ​រង​របួស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​កើតឡើង​ពី​ការ​ធ្វេសប្រហែស​របស់​យើង, ក៏​មិន​មែន​ជា​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​យើង​សម្រាប់​ការ​បកស្រាយ​ខុស​បន្លំ​ឬ​ការ​បកស្រាយ​ខុស​ជា​មួយ​បញ្ហា​ជា​មូលដ្ឋាន, ក៏​មិន​មែន​ជា​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ណា​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ឬ​បាន​កំណត់​នៅ​ក្រោម​ច្បាប់​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត.

ព័ត៌មាន​អំពី​អ្នក​និង​ការ​ទស្សនា​របស់​អ្នក​ទៅ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង

យើង​បាន​ដំណើរ​ការ​ព័ត៌មាន​អំពី​អ្នក​ដោយ​អនុលោម​តាម​គោលការណ៍​ឯកជន www.motorimports.co.uk / ភាព​ជា​ឯកជន​របស់​យើង. ដោយ​ប្រើ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង, អ្នក​យល់ព្រម​ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​បែប​នេះ​ហើយ​អ្នក​ធានា​ថា​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ដោយ​អ្នក​គឺ​មាន​ភាព​ត្រឹមត្រូវ.

មេរោគ, ការ​លួច​ស្តាប់​និង​បទល្មើស​ផ្សេង​ទៀត

អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ខុស​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង​ដោយ​ដោយចេតនា​ការណែនាំ​មេរោគ, ផែ​្ន​ក, ដ​ង្ក​ូ​វ, គ្រាប់បែក​តក្ក​ឬ​សម្ភារៈ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ជា​ព្យាបាទ​ឬ​មាន​ះ​ថា​ក់​ពី​បច្ចេកវិជ្ជា. អ្នក​មិន​ត្រូវ​ព្យាយាម​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​ការ​ចូល​ដំណើរការ​ដែល​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​របស់​យើង, ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​នៅ​លើ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង​ដែល​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ឬ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ណាមួយ, កុំព្យូទ័រ​ឬ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​របស់​យើង. អ្នក​មិន​ត្រូវ​វាយ​ប្រហារ​គេហទំព័រ​របស់​យើង​តាម​រយៈ​ការ​បដិសេធ​នៃ​ការ​វាយ​ប្រហារ​សេវា​ចែក​ចាយ​វាយ​ប្រហារ​ឬ​ការ​បដិសេធ​នៃ​សេវា.

ដោយ​រំលោភ​បំពាន​លើ​ការ​ផ្តល់​នេះ, អ្នក​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​បទ​ល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ​ក្រោម​ច្បាប់​កុំព្យូទ័រ​ការ​ប្រើប្រាស់ 1990. យើង​នឹង​រាយការណ៍​ពី​ការ​រំលោភ​បំពាន​បែប​ណា​មួយ​ដើម្បី​អាជ្ញាធរ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ហើយ​យើង​នឹង​សហការ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ទាំង​នោះ​ដោយ​បាន​បង្ហាញ​ពី​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ឱ្យ​ពួក​គេ. នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នៃ​ការ​រំលោភ​បែប​នេះ​មួយ, សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ប្រើ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង​នឹង​បញ្ឈប់​ភ្លាម.

យើង​នឹង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការបាត់បង់​ឬ​ការ​ខូច​ខាត​ណា​មួយ​ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយ​ការ​វាយ​ប្រហារ​មួយ​ដែល​បាន​ចែក​ចាយ​ការ​បដិសេធ​នៃ​សេវា, មេរោគ​ឬ​សម្ភារៈ​មាន​ះ​ថា​ក់​ពី​បច្ចេកវិជ្ជា​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​អាច​ឆ្លង​បរិ​ក្ខា​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក, កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ, ទិន្នន័យ​ឬ​សម្ភារៈ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​កម្មសិទ្ធិ​ដោយ​សារ​តែ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​អ្នក​នៃ​គេហទំព័រ​របស់​យើង​ឬ​ដើម្បី​ទាញ​យក​របស់​អ្នក​នៃ​សម្ភារៈ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​នៅ​លើ​វា, ឬ​នៅ​លើ​វែ​ប​សាយ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​វា.

តំណ​ភ្ជាប់​ពី​គេហទំព័រ​របស់​យើង

គេហទំព័រ​របស់​យើង​ជា​កន្លែង​ដែល​មាន​តំណ​ទៅ​វិប​សាយ​និង​ធនធាន​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ដោយ​ភាគី​ទីបី, តំណ​ភ្ជាប់​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​សម្រាប់​តែ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក. យើង​មាន​ការគ្រប់គ្រង​លើ​មាតិកា​របស់​តំបន់​បណ្ដាញ​ឬ​ធនធាន​ទាំងនោះ​ទេ, ហើយ​ទទួល​យក​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​ពួក​គេ​ឬ​សម្រាប់​ការបាត់បង់​ឬ​ការ​ខូច​ខាត​ណា​មួយ​ដែល​អាច​កើត​ឡើង​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​អ្នក​ពួក​គេ​ទេ. នៅពេល​ចូល​ប្រើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​តាម​រយៈ​វែ​ប​សាយ​របស់​យើង​យើង​ណែនាំ​អ្នក​ពិនិត្យ​មើល​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​ពួក​គេ​និង​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​ដើម្បី​ធានា​បាន​នូវ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​និង​កំណត់​ពី​របៀប​ដែល​ពួក​គេ​អាច​ប្រើ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក.

យុត្តាធិការ​និង​ច្បាប់​អនុវត្ត

តុលាការ​អង់គ្លេស​នឹង​មាន​យុត្តាធិការ​ផ្តាច់​មុខ​ដែល​មិន​មែន​ជា​ពាក្យ​ប​ណ្តឹ​ង​ជាង​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​កើត​ពី​ការ, ឬ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង, ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ទៅ​តំបន់​បណ្ដាញ​របស់​យើង.

ពាក្យ​ទាំង​នេះ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​និង​វិវាទ​ឬ​ប​ណ្តឹ​ង​កើតឡើង​ឬ​នៅ​ក្នុង​ការ​តភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ពួក​គេ​ឬ​បញ្ហា​ប្រធានបទ​របស់​ខ្លួន​ឬ​ការ​បង្កើត​ណាមួយ (រួម​ទាំង​ជម្លោះ​ដែល​មិន​មែន​ជា​កិច្ចសន្យា​ឬ​ពាក្យ​ប​ណ្តឹ​ង) នឹង​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​និង​បកស្រាយ​ដោយ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​នៃ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​និង​វេល​ស៍​បាន.

ការប្រែប្រួល

យើង​អាច​កែប្រែ​ពាក្យ​ទាំង​នេះ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ពេល​ណា​មួយ​ដោយ​កែ​ប្រែ​បទប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​ទំព័រ​នេះ. អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា​នឹង​ពិនិត្យ​មើល​ទំព័រ​នេះ​ពី​ពេល​មួយ​ទៅ​ពេល​វេលា​ដើម្បី​យក​សេចក្តី​ជូនដំណឹង​អំពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ណា​មួយ​ដែល​យើង​បាន​ធ្វើ, ដូច​​​ជា​ពួក​គេ​កំពុង​ចង​នៅ​លើ​អ្នក. មួយ​ចំនួន​នៃ​បទ​ប្ប​ញ្ញ​ត្តិ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​ទាំង​នេះ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​បទ​ប្ប​ញ្ញ​ត្តិ​ឬ​សេចក្ដី​ជូន​បោះ​ពុ​ម្ភ​ផ្សាយ​នៅ​កន្លែង​ដទៃ​ទៀត​នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ​របស់​យើង.

ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​របស់​អ្នក

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​សម្ភារៈ​ដែល​លេចឡើង​នៅ​លើ​វែ​ប​សាយ​ត៍​របស់​យើង, សូម​ទាក់ទង info@motorimports.co.uk

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​មក​ទស្សនា​គេហទំព័រ​របស់​យើង.

Hide me
ចូលរួម​ជាមួយ​យើង​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​តម្លៃ​ដោយ​សេរី​និង​ចម្លើយ​ទៅ​នឹង​សំណួរ​នាំ​ចេញ​ទាំង​អស់
ជា​វ​ប្រចាំ​ទៅ​បញ្ជី​សំបុត្រ​រួម​របស់​យើង
Show me